Ikkuna ihmisyyteen: 10 energiakehoa

Kevätkauden joogatuntien aiheena on kymmenen energiakehoa ja niiden tasapainottaminen. Oppi kymmenestä kehosta on kundaliinijoogalle erityinen tapa tutkia ihmisyyttä. Se tarkoittaa, että ihminen ei ole yhtä kuin fyysinen kehonsa, vaan sen lisäksi meillä on yhdeksän erilaista energeettistä kenttää.

10 kehoa ovat siis yksi mahdollinen ikkuna ihmisyyden tutkimiseen. Erilaisissa joogasuuntauksissa puhutaan esimerkiksi 7 chakrasta, 5 tattvasta eli elementistä (maa, vesi, tuli, ilma, eetteri) ja 3 olomuodosta eli gunasta (sattva, rajas, tamas) tai doshasta (vata, pita, kapha).

3 gunaa luo ihmisen fyysisen, 5 tattvaa tunteiden, 7 chakraa psykologisen ja 10 kehoa henkisen anatomian. 10 energiakehoa on hieman yksityiskohtaisempi väline itsen tutkimiseen kuin nämä kolmella, viidellä ja seitsemällä jaolliset järjestelmät. Jos haluat ymmärtää itseäsi syvästi, on oppi 10 kehosta siis yksi mahdollinen apuväline siihen.

Energiakehot 1–4 ovat sisäisiä ja henkilökohtaisia:

1. Sielu
”Sielukeho” on siemen, jonka ympärille kaikki muut kehot rakentuvat. Se on jumaluuden virtaus ihmisen sisällä: yhteys ikuisuuteen.

Jos tämä energiakeho on vahva, on ihmisessä nöyryyttä kumartaa päänsä sydämen alapuolelle, syvää luottamusta elämään ja elävä yhteys ikuisuuteen itsessä. Heikko sielukeho ilmenee tahmaisuutena ja jatkuvana pyrkimyksenä loogiseen päättelyyn sydämeen luottamisen sijaan.

Avain sielukehon tasapainottamiseen on sydämen avaaminen ja sellaisen henkisen selkärangan löytäminen, johon on hyvä nojata elämän melskeessä.

2. Suojeleva mieli
Ajatteluprosessimme on kundaliinijoogan oppien mukaan kolmiosainen. Prosessin ensimmäistä osaa kutsutaan suojelevaksi eli negatiiviseksi tai kielteiseksi mieleksi. Nämä eivät ole arvottavia määreitä, vaan suojeleva mielen osa vastaan EI:n sanomisesta eli rajoista.

Suojeleva mieli auttaa antamaan sielukehon luovuudelle muodon. Se antaa meille kärsivällisyyttä sisäisen ohjauksen tottelemiseen. Rajaamalla pois vaihtoehtoja, jotka eivät ole linjassa ikuisuutemme kanssa, meidän on mahdollista oppia, vahvistaa sisäistä valoamme sekä löytää ja pysyä Dharman polulla juuri oman elämän todellista tarkoitusta täyttäen.

Vahva suojeleva mieli tekee EI:n sanomisesta tervettä ja valitsemisesta yksinkertaista. Heikko suojeleva mieli taas saattaa johtaa muun muassa toimimattomiin ja tuhoisiin ihmissuhteisiin ja vaikeuksiin EI:n sanomisessa. Suojelevaa mieltä tasapainotetaan ennen kaikkea alitajunnan roskien puhdistamisella: meditaatiolla.

3. Laajeneva mieli
Ajatteluprosessin toista osaa kutsutaan laajenevaksi eli projisoivaksi tai positiiviseksi mieleksi, joka vastaa KYLLÄ:n sanomisesta. Se liittyy vahvasti tahtoon ja tahdon ilmenemiseen teoissa. On hyvä tietää, mitä tahtoo – mutta selkeä tahtominen edellyttää monien vaihtoehtojen pois rajaamista.

Vahva laajeneva mieli tekee tahdonilmaisusta helppoa mutta nöyrää. Se auttaa ymmärtämään, että kaikki ovat samanarvoisia, eikä kyynärpäätaktiikalla pötkitä pitkälle. Ihminen on silloin leikkisä, optimistinen, huumorintajuinen sekä kommunikoinnissaan vahva ja suora.

Heikko laajeneva mieli taas ilmenee kielteisen mielen ylivaltana, vihaisuutena ja suvaitsemattomuutena. Laajenevaa mieltä on tarpeen kouluttaa, esimerkiksi napakeskusta vahvistamalla ja itseluottamusta lisäävillä harjoituksilla.

4. Neutraali mieli
Ajatteluprosessin kolmas osa on neutraali eli jooginen tai meditatiivinen mieli. Kun suojeleva ja laajeneva mieli ensin ovat sanoneet einsä ja kyllänsä, on neutraalin mielen aika tehdä päätös tai kompromissi näiden pohjalta.

Neutraali mieli edustaa tasapainoa ja kirkkautta, kiinnittymättömyyttä ja laaja-alaista ymmärrystä. Vahva neutraali mieli tuo myötätuntoa koko luomakuntaa kohtaan: win-win-mentaliteettia, jossa yksilön etu ei aja yhteisen edun edelle. Se on ikään kuin intuitiivinen näköalapaikka, josta on suora yhteys sielun syövereihin. Heikko neutraali mieli tekee päätöksenteosta vaikeaa ja antaa sijaa uhri- tai marttyyri-asenteelle.

On tärkeää, että ajatteluprosessin kolme osaa: ei, kyllä ja niiden välillä tapahtuva kompromissi ovat tasapainossa. Jos jokin on muita kahta vahvempi, värittää se elämää joko ylenmääräisenä negatiivisuutena, uuvuttavana säntäilynä ja tahmeana päätöksentekona. Kun suojelevaa mielen osaa on tärkeä puhdistaa ja laajenevaa kouluttaa, kannattaa neutraalia mieltä herätellä. Tähän auttavat muun muassa kaikenlainen jooga ja meditaatio.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Viides energiakeho on ikään kuin silta sisäisen ja ulkoisen välillä:

5. Fyysinen keho
Fyysinen keho on monelle näistä kymmenestä tutuin. Siksi vaikkapa joogaharjoituksia suunnataan fyysiseen kehoon. Koska kaikki 10 energiakehoa ovat vahvassa yhteydessä toisiinsa, fyysisen kehon harjoittaminen vaikuttaa myös muihin.

Fyysinen keho kristallisoi neljän ensimmäisen kehon olemuksen ihmiskokemukseen ja tekee näistä fyysisiä. Se on temppeli kaikelle sisäiselle sekä kommunikoinnin ja interaktion kohta muun maailman kanssa. Fyysisyydestään huolimatta sekin on yksi energiakehoista.

Vahva fyysinen keho ilmenee ”opettajuutena”: kykynä tuoda tietoa ja ymmärrystä maalliseen muotoon sekä välittää sitä. Se antaa voimaa uhrautua – uhrata oman egon jatkuva paremmuuden vaatimus ja elää todeksi ikuisuutta. Heikko fyysinen keho tuo elämään vihaa, ahneutta, mustasukkaisuutta, jatkuvaa kilpailuhenkisyyttä, kiittämättömyyttä ja vaikeutta ilmaista itseään sanallisesti. Tätä kehoa tasapainotetaan esimerkiksi altistamalla itsensä opettamiselle ja pysymällä totuudessa.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Energiakehot 6–10 ovat ulkoisia:

6. Sädekehä
Ihmistä ympäröivän elektromagneettisen kentän ydin on sädekehä. Se on suojeleva ja heijastava kenttä, joka sijaitsee pään ympärillä, korvasta korvaan. Naisilla on tämän lisäksi toinen sädekehä nännistä nänniin. Siksi naisilla on kundaliinijoogan opin mukaan luonnostaan suurempi intuitiivinen yhteys ja mahdollisuus kirkkauteen.

Sädekehä on kuin tuntosarvet, joilla havainnoimme maailmaa. Kun se on vahva, on keskittyminen syvää ja meditatiiviseen tilan saavuttaminen helppoa. Tämä ”kuudes aisti” toimii myös suojelijana niin, että stressaavienkin tilanteiden keskellä emme masennu tai ahdistu vaan sydän pysyy avoimena.

Heikko sädekehä tekee ihmisestä alttiin ulkoisille vaikutuksille, vaikeuttaa keskittymistä ja tuo turvattomuutta. Avain vahvistamiseen ovat rauhastoimintaa, erityisesti aivolisäkettä tasapainottavat harjoitukset.

7. Aura
Elektromagneettista kenttäämme kutsutaan auraksi. Se on energeettinen suoja, ikään kuin suojakilpi tai -kupla, jonka sisällä kukin meistä elää. Tarkoituksena ei ole eristää itseä muista, vaan antaa omalle autenttiselle itselle turvallinen väylä tulla todeksi ja ilmetä tässä maailmassa.

Vahva aura on heikkoa laajempi. Se tuo varmuutta omiin valintoihin ja olemiseen ja samalla armollisuutta muita ihmisiä kohtaan: minä tiedän, mitä olen ja annan kaikille muille vapauden olla sitä mitä he ovat. Vahvalla auralla varustetut ihmiset ovat inspiroivia kanssaihmisilleen ja ikään kuin sisältävät ja kantavat oman elämänenergiansa arvokkaasti ja armollisesti.

Heikko aura voi ilmetä jatkuvana sairasteluna, kun virukset, bakteerit ja kaikenlaiset vaikutteet läpäisevät suojan helposti, kuten myös epäilynä, itseluottamuksen puutteena ja negatiivisuutena. Kaikenlainen meditaatio ja sen tuoma laajuus tasapainottavat auraa. Myös valkoisiin pukeutuminen vahvistaa elektromagneettista kenttää.

8. Praaninen keho
Prana tarkoittaa elämänenergiaa. Useimmiten se liitetään hengitykseen: hengitys tuo meille jatkuvasti elämänenergiaa ja elinvoimaa. Joogisen käsityksen mukaan meillä kaikilla on tietty määrä hengenvetoja elämässä. Kun ne ehtyvät, elinvoima loppuu ja ihminen kuolee.

Praaninen keho on auraa laajempi, se ilmenee hengityksen laajuudessa, yhteydessä Elämään. Vahva praaninen keho tuo positiivista pelottomuutta ja kokemuksen täydesti elossa olemisesta. Silloin hengitys on syvää ja rentoa, pikkuasiat eivät häiritse ja itseä on helppo motivoida, energiaa tuntuu riittävän.

Heikko praaninen keho laittaa hermostumaan herkästi, tuo kroonista väsymystä, pelokkuutta, jatkuvaa puolustuskannalla olemista ja energian etsimistä ruoasta ja muista stimulanteista. Tasapainottamisen auttavat erityisesti hengitys- eli pranayama-harjoitukset, joista kundaliinijoogan traditio tarjoaa lukuisia variaatioita.

9. Hienovarainen keho
Sielun lisäksi hienovarainen keho on toinen energiakehoistamme, joka on ikuinen. Kundaliinijoogan opin mukaan sielu jatkaa matkaansa nykyisen kuoleman jälkeen, ja sielu matkustaa hienovaraisen kehon ”kapselissa”.  Hienovarainen keho liittyy siis vahvasti sieluun. Kaikki hienovarainen vie lähemmäs sieluyhteyttä.

Vahva yhdeksäs keho tuo elämään hienovaraisuuden tajua, tietynlaista taitavuutta elää. Se ilmenee myös voimallisena rauhallisuutena, pelottomuutena elämän mysteerin äärellä, nopeana oppimisena ja mestariksi kasvamisena. Huoneeseen astuessa ikään kuin intuitiivisesti ymmärtää, mitä siellä on meneillään.

Heikko hienovarainen keho tekee ihmisestä helposti huijattavan, naiivin hyväuskoisen mutta myös tahtomattaan töykeän ja karkean sekä rauhattoman. Tasapainottamiseen auttaa taas kaikenlainen meditaatio ja sen tuoma ymmärrys nyansseista sekä johonkin harjoitukseen sitoutuminen pitkäksi aikaa, esimerkiksi saman kriyan tekeminen 1000 päivän ajan.

10. Säteilevä keho
Säteilevä keho on auraa huomattavasti laajempi energiakeho, ikään kuin laajalle säteilevä sielumme valo. Se säteilee henkistä ”kuninkaallisuutta”, loistetta ja ylevyyttä, jota jokainen sielu on tullut maailmaan ilmentämään.

Säteilevä keho on ihmisen karisma, luontainen johtajuus. Vahva säteilevä keho tuo rohkeutta minkä tahansa vastoinkäymisen äärellä ja kunnioitusta elämää kohtaan. Heikko säteilevä keho laittaa välttelemään konflikteja ja ilmenee läsnäolon ujoutena, jolloin ihminen pelkää vastuuta ja katseita, jotka tekevät näkyväksi sisäisen arvokkuuden ja sielun voiman.

Tasapainottamiseen toimivat erilaiset sitoutumista vahvistavat harjoitukset. Kundaliinijoogatradition mukaan myös se, että antaa hiusten kasvaa niin pitkiksi kuin ne kasvavat.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Kaikki joogaharjoitukset ja meditaatiot tähtäävät tasapainoon ja yhteyteen. Kunkin kymmenen kehon tasapainottamiseen löytyy kuitenkin erikseen harjoituksia ja meditaatiota, joilla vaikutetaan fyysisesti ja energeettisesti juuri tiettyihin häiriöihin.

10 energiakehon järjestelmä on siis yksi mahdollinen apuväline itsetuntemuksen ja tasapainon kasvattamiseen.

Tervetuloa joogatunneille tasapainottamaan monimutkaista ja hienovaraista järjestelmääsi ❤

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: